Veckebo Såg & Hyvleri

Här finner du de lister som inte finns på ”vanliga” brädgårdar. Vi tillverkar och säljer ett brett sortiment av allmogelister och andra trävaror. Det unika med Veckebosågen är att vi hyvlar med gamla profiler. Profiler som försvunnit ur marknaden och som man finner i de flesta gamla hus. Vi erbjuder trävaror för restaureringar och reparationer av de äldsta husen.

Affärsidén är att sälja förädlat virke från de lokala skogarna i dimensioner och kvaliteter som är svår att finna på vanliga brädgårdar. Ambitionen är att hyvla paneler, lister och foder med profiler från 1700 -talet och framåt av högsta klass, till vettiga priser. Vi kan också ta fram special-lister för just din byggnad! Vi hyvlar även golv till restaureringar av äldre byggnader.

Mikael Helmersson 070 562 90 79 / www.veckebosag.se

Annonser