Om nätverket

Nätverket är en ideell förening som består av företag verksamma inom byggnadsvård i Gävleborgs län. Samtliga företag har särskild kompetens inom just byggnadsvård och har erfarenhet av att arbeta med restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Vi bildade nätverket sommaren 2011 och kommer att knyta till oss fler företag och därmed kunna erbjuda en ännu bredare kompetens och en ännu bättre geografisk täckning i länet.

Nätverket är en del i Byggnadsvårdföretagen >

Byggnadsvårdsföretagen är ett samarbete mellan 11 regionala företagsnätverk och utgör en nationell branschorganisation för specialister inom byggnadsvård. Här finner du ca 250 företag i nästan hela landet med specialkompetens inom underhåll och restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Annonser