Kontakt

Har du praktiska frågor kring restaurering och underhåll av ditt hus – kontakta det företag som verkar ha rätt kompetens för dina behov! Läs om varje företag under rubriken ”Medlemsföretag”.

Vill du kontakta någon i styrelsen för Nätverket;

Patrik Uhras, ordförande,  Lassas Byggnadsvård, tel 070-326 27 47, e-post; info@lassas.se

Annonser