Hållbar Byggnadsward

Jag sysslar med timmerlagningar och restaurerings-uppdrag, virkesförädling från skog på rot till färdig produkt så som handhyvling, bilat timmer i önskade dimensioner. Nyproduktion av stolpverk med traditionella förband. Jag utför även målningsarbeten med linoljefärg.

Shaun Ward 076 861 33 22 / byggnadsvard.se / ward@wij.se

Annonser