Dan från Gysinge grunnar på ett kommande restaureringsarbete Joel Ringh jobbar som antikvarie på länsmuseet i Gävleborg Shaun jobbar främst med timmer och snickerier Kjellbergs Bygg är ett familjeföretag med bred kompetens inom byggnadsvård Leif renoverar bland annat gamla fäbovallar Annine är specialiserad på restaurering av gamla fönster Oscar Kjellberg är 24 år och utbildar sig till antikvarie Per visar gamla fönster som han restaurerat på en Hälsingegård Jerome arbetar med en ny timmerstomme på traditionellt vis Vanja jobbar med att renovera en gammal timring

Välkommen till nätverket för byggnadsvård i Gävleborg!

Vi består av en grupp företag som tillsammans erbjuder bred hantverkskompetens inom en rad områden som rör vård av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Nätverket har även antikvarie- och arkitektkompetens för att utreda och beskriva din byggnads kulturhistoriska värden, samt hjälpa dig att planera restaureringsarbeten och varsam anpassning av äldre hus till moderna krav.

Kontakta något av våra medlemsföretag om du har frågor kring vård och underhåll av ditt kulturhistoriskt intressanta hus!

Dan Gavell, ordförande

Annonser