Välkommen till nätverket för byggnadsvård i Gävleborg!

Vi består av en grupp företag som tillsammans erbjuder bred hantverkskompetens inom en rad områden som rör vård av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Nätverket har även antikvarie- och arkitektkompetens för att utreda och beskriva din byggnads kulturhistoriska värden, samt hjälpa dig att planera restaureringsarbeten och varsam anpassning av äldre hus till moderna krav.

Kontakta något av våra medlemsföretag om du har frågor kring vård och underhåll av ditt kulturhistoriskt intressanta hus!

Annonser